Informasjon

Veileder i alpakkahold

Alpakkaforeningen har laget en veileder i alpakkahold.

Veilederen gir en enkel og rask innføring i hvordan det er å ha alpakkaer og forslag til løsninger for alpakkaeieren.

Veilederen er å anse som en veileder, med råd og forslag til hold av alpakkaer. Det vil alltid være alterantive måter og fordeler/ulemper med en gitt løsning.

Veilederen er et levende dokument og vil bli oppdatert fra tid til annen. Hvis du har innspill eller forslag til veilederen setter vi stor pris på tilbakemelding. Dette kan gjøres via epost til foreningen.

Utstillingsresultater

Klikk på årstall for å laste ned resultatliste for ønsket utstilling

Alpakkautstillinger

2010

2011

2012

2013

2014

(Det var ingen alpakkautstilling i 2015)

2016

2017

2018

2019

2020 (Korona)

2021 (Korona)

2022 (PDF) (XLS)

2023 (PDF)

2023 Høstutstillingen (PDF)

2024 (PDF)

Fiberutstillinger

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (Korona)

2021

2022 – (PDF) (Excel) (Klasselister)

2023 – (PDF) (Klasselister)

Nedlastbare Filer