Norsk Alpakkaregister (NAR)

Norsk Alpakkaregister (NAR) er en database med informasjon om alpakkaene i Norge.

I registeret ligger data som fødselsdato, farge(r), øremerke, microchip og ikke minst opphav og avkom – altså komplett stamtavle.

Registeret er et viktig verktøy for såvel foreningen i dens arbeid med å fremme alpakkaen i Norge, som den enkelte alpakkaeier og -oppdretter. Man kan bruke registeret til å finne en hingst man er på jakt etter, å få oversikt over hvilke egenskaper avkommene til en bestemt alpakka har, hvor gammelt et dyr er, med mer.

Registeret eies og driftes av Den Norske Alpakkaforening.

Norsk Alpakkaregister (NAR)

Klikk logoen for å åpne NAR i nytt vindu

For å registrere alpakkaer i NAR, bruk skjemaene på høyre side.

Hvis du har få dyr å registrere – bruk skjemaet for enkeltvis registrering. Dette skjemaet egner seg best for de som er usikre på hvilke data som skal sendes inn.

Hvis du har mange dyr å registrere – bruk skjemaet for flere registreringer.

Vær svært nøye med dataene som legges inn. Et alpakkaregister med feil har lav/ingen verdi. Dataene blir manuelt gjennomgått av foreningen, men det er du som kjenner dine dyr best!

Fyll ut etter beste evne og send skjemaet inn til foreningens epost (post@alpakkaforeningen.no).

  • Registrering av vallak – kr 0
  • Registrering av hingst/hoppe – kr 100
  • Eierskifte, pr alpakka – kr 50

Det gis rabatt ved registrering av flere dyr i løpet av kalenderåret. Det er eiers oppgave å sørge for at akkumulert rabatt blir gitt.

  • 1-5 alpakkaer – full pris
  • 6-10 alpakkaer – 10% rabatt
  • 11-20 alpakkaer – 20% rabatt
  • 21 eller flere alpakkaer – 30% rabatt