Om foreningen

Den Norske Alpakkaforening

Den Norske Alpakkaforening ble etablert i 2007 av noen av de første alpakkaeierne i Norge. Foreningen har som mål å danne et nettverk for alpakkaeiere og -interesserte, samt å gjennomføre aktiviteter for å fremme alpakkaen og dens produkter i Norge.

Alpakkaforeningen har medlemmer som har alpakka som hobby og medlemmer som har alpakka som næring, men alle alpakkaer regnes som produksjonsdyr.

Hvert år arrangerer foreningen ulike alpakkautstillinger. Det er utstillinger både på våren og høsten. Les mer om utstillinger her. Årsmøtet holdes vanligvis i februar og vi forsøker å holde noen kurser for medlemmene i løpet av året. Ofte i forbindelse med utstillingene.

Foreningen ønsker å fremme næringen ved å arbeide på mange fronter. Og dyrevelferd, kvalitet og bærekraft er viktige målsettinger og fokus for oss.

Vi har for tiden flere komiteer som arbeider med forskjellige temaer.

  • Alpakka ABC; Har fokus på dyrehelse og dyrenes behov
  • DNA Alpakka; Har fokus på DNA- og gentesting
  • Fiberkomiteen; Har fokus på fiberen mht. salg, videreforedling og nettverk.
  • Forhandlingsutvalget; Har kontakt opp mot myndigheter og bondeorganisajoner.
  • Utstillingskomiteen; Organisering av utstillinger.
  • Web komiteen; Løsninger på nettsiden og andre sosiale medier.

Foreningen heier på alle som står fram og viser gode måter å drive med alpakka på. Enten det er avl, Inn på tunet, Gårdsturisme, alpakkavandring, produksjon og innovasjon med alpakkaprodukter eller bare som gode beitedyr og hyggelig tilskudd på gården.

Alpakkaen er verdifull og vi vet at jo flere som blir kjent med dyrene og deres kvaliteter, jo flere vil bli med å arbeide for å fremme de. Den Norske Alpakkaforening ønsker alle typer medlemmer velkomne og vi gleder oss over at stadig flere får øynene opp for alpakkaen og dens fantastiske egenskaper. Og har du interesser, kunnskaper og noe du brenner ekstra for når det gjelder alpakka, ikke vær redd for å ta kontakt. Vi trenger alltid nye med på laget.

Logo - Den Norske Alpakkaforening

Styret

Britt Vangsnes

Styreleder

Mitt navn er Britt Vangsnes. Jeg er utdannet helsesykepleier og har en deltidsjobb som dette ved siden av gårdsdriften. Min ektemann, Johnny Ånderå, og jeg har vært alpakkabønder siden 2013. Vi driver hovedsakelig med avl, fiberproduksjon og gårdsbutikk på gården vår, Lundegård alpakka. Vi har for tiden 78 alpakkaer totalt i tillegg til to kaniner og en katt. Vi bor i Tysvær kommune, en halvtime fra Haugesund. Jeg har sittet i styret siden 2021 og ble valg til leder i 2023. Jeg er opptatt av at alpakkanæringen skal vokse og bli en sunn og bærekraftig næring med god dyrevelferd, høy kvalitet og naturlige rettigheter for alpakkabonden.

Arild Stenbråten

Nestleder

Hei, jeg heter Arild Stenbråten og er gårdbruker på Sørflaen Gård i Hurdal. Der driver jeg med korn, gras, sau og alpakka i sammen med Audny. Vi har i år 90 vinterfôret sau og 60 alpakka, to hunder og en katt, det får holde når man har passert 70.

Har drevet med salg og markedsføring hele mitt voksne liv, inntil jeg solgte firmaet jeg drev, kjøpte gård, flyttet fra Oslo, og ble bonde. Har alltid hatt en forkjærlighet for jakt og fiske, skog og fjell, så her i Hurdal trives jeg godt.

Anita Matiko (Tiko) Madsen

Kasserer

Mitt navn er Anita Matiko (Tiko) Madsen. Jeg bor på Hurum. like ved Drammen. Jeg har hatt alpakka siden 2015 og satser hovedsklig på grått og delvis svart. Jeg arbeider for å få opp kvaliteten på grå og sort. Jeg driver også alpakkaspinneriet. Jeg har siden 2017 vært kasserer i foreningen og driver også med Norsk Alpakkaregister (NAR) og medlemsregisteret.

Christiane Moskaug

Styremedlem

Hei! Mitt navn er Christiane Moskaug. Jeg bor i Sørum (Lillestrøm) og driver Sørum Alpakkafarm ved siden av jobben som lærer. Jeg overtok småbruket i 2018, men har hatt en fot i alpakkamiljøet siden 2008, da de første alpakkaene kom til oss. Jeg er styremedlem, og har roller i utstillingskomiteen, Alpakka ABC, DNA Alpakka og Web komiteen.

Anne Været

Sekretær

Tidligere bioingeniør i Oslo, nå alpakkabonde og pensjonist. Alpakka i 9 år i en liten fjellbygd i Gudbrandsdalen etter at vi overtok mannens farsgård med bo- og driveplikt. Oppdrett og salg av alpakka og alpakkaprodukter. Legger vekt på friske dyr med god genetikk og fin fiber. Er opptatt av levende bygder og tror at alpakka kan passe inn på mange gårder.

Aril Steinsland

Styremedlem

30 år, gift og familiefar, arbeider til daglig som oppretter/lakkerer.

Har hatt alpakkaer i 8 år.

For min del er alpakkaene en altoppslukende hobby.

Jeg syns det er ekstra spennende med avlslinjer, oppdrett og utnyttelse av dyrenes egenskaper innen fiber, beitedyr og samspillet mellom dyr og mennesker.