Om foreningen

Den Norske Alpakkaforening

Den Norske Alpakkaforening ble etablert i 2007 av de tidligste alpakkaeierne i Norge.  Foreningen har som mål å danne et nettverk for alpakkaeiere og -interesserte, samt å gjennomføre aktiviteter for å fremme alpakkaen og dens produkter, i Norge.

Alpakkaforeningen har medlemmer som har alpakka som hobby og medlemmer som har alpakka som næring.

Hvert år arrangerer foreningen ulike alpakkautstillinger. Hovedutstillingen er en type utstilling hvor man tar med alpakkaene fysisk og får de vurdert og bedømt av en internasjonal anerkjent dommer.  Denne utstillingen arrangeres normalt sett på våren, mens på høsten arrangeres en fiberutstilling hvor det kun er fiberen (ullen) som blir bedømt. Også her av en internasjonalt anerkjent dommer. Disse utstillingene har flere formål. Hovedsakelig danner de et utstillingsvindu utad til publikum, som kan bli mer kjent med alpakkaer, dens produkter og menneskene bak. Videre er utstillingene et viktig verktøy for de som driver med avl av alpakka, fordi man får verdifulle tilbakemeldinger fra en uavhengig og faglig dyktig dommer som vurderer dyr og fiber.

Alpakkaen er verdifull og vi vet at jo flere som blir kjent med dyrene og deres kvaliteter, jo flere vil bli med å arbeide for å fremme de. Alpakkaens produkt er myk, varm og nydelig ull – et produkt som aldri vil gå av moten. Når ullen i tillegg kommer fra et dyr som er et trivelig vesen, enkel å holde og har mange egenskaper utover å produsere fin ull (de har f.eks. terapeutiske egenskaper) – ja da har vi mange gode grunner til å velge å eie alpakkaer!

Den Norske Alpakkaforening ønsker alle typer medlemmer velkomne og vi gleder oss over at stadig flere får øynene opp for alpakkaen og dens fantastiske egenskaper både som hobby- og produksjonsdyr.

Logo - Den Norske Alpakkaforening

Styret

Britt Vangsnes

Styreleder

Mitt navn er Britt Vangsnes. Jeg er utdannet helsesykepleier og har en deltidsjobb som dette ved siden av gårdsdriften. Min ektemann, Johnny Ånderå, og jeg har vært alpakkabønder siden 2013. Vi driver hovedsakelig med avl, fiberproduksjon og gårdsbutikk på gården vår, Lundegård alpakka. Vi har for tiden 78 alpakkaer totalt i tillegg til to kaniner og en katt. Vi bor i Tysvær kommune, en halvtime fra Haugesund. Jeg har sittet i styret siden 2021 og ble valg til leder i 2023. Jeg er opptatt av at alpakkanæringen skal vokse og bli en sunn og bærekraftig næring med god dyrevelferd, høy kvalitet og naturlige rettigheter for alpakkabonden.

Arild Stenbråten

Nestleder

Hei, jeg heter Arild Stenbråten og er gårdbruker på Sørflaen Gård i Hurdal. Der driver jeg med korn, gras, sau og alpakka i sammen med Audny. Vi har i år 90 vinterfôret sau og 60 alpakka, to hunder og en katt, det får holde når man har passert 70.

Har drevet med salg og markedsføring hele mitt voksne liv, inntil jeg solgte firmaet jeg drev, kjøpte gård, flyttet fra Oslo, og ble bonde. Har alltid hatt en forkjærlighet for jakt og fiske, skog og fjell, så her i Hurdal trives jeg godt.

Anita Matiko (Tiko) Madsen

Kasserer

Mitt navn er Anita Matiko (Tiko) Madsen. Jeg bor på Hurum. like ved Drammen. Jeg har hatt alpakka siden 2015 og satser hovedsklig på grått og delvis svart. Jeg arbeider for å få opp kvaliteten på grå og sort. Jeg driver også alpakkaspinneriet. Jeg har siden 2017 vært kasserer i foreningen og driver også med Norsk Alpakkaregister (NAR) og medlemsregisteret.

Christiane Moskaug

Styremedlem og utstillingsleder

Jeg heter Christiane Moskaug og bor i Sørum (Lillestrøm) og driver Sørum Alapkkafarm ved siden av jobben som lærer. Jeg overtok småbruket i 2018, men har hatt en fot i alpakkamiljøet siden 2008, da de første alpakkaene kom til Sørum. I styret sitter jeg som leder for utstillingskomiteen og styremedlem.

Anne Været

Sekretær

Tidligere bioingeniør i Oslo, nå alpakkabonde og pensjonist. Alpakka i 9 år i en liten fjellbygd i Gudbrandsdalen etter at vi overtok mannens farsgård med bo- og driveplikt. Oppdrett og salg av alpakka og alpakkaprodukter. Legger vekt på friske dyr med god genetikk og fin fiber. Er opptatt av levende bygder og tror at alpakka kan passe inn på mange gårder.

Aril Steinsland

Styremedlem

30 år, gift og familiefar, arbeider til daglig som oppretter/lakkerer.

Har hatt alpakkaer i 8 år.

For min del er alpakkaene en altoppslukende hobby.

Jeg syns det er ekstra spennende med avlslinjer, oppdrett og utnyttelse av dyrenes egenskaper innen fiber, beitedyr og samspillet mellom dyr og mennesker.