Alpakkautstilling

En rask introduksjon til alpakkautstillinger.

For nye utstillere kan det være mye å sette seg inn i, og denne artikkelen tar for seg hovedtrekkene hva man må forberede før utstillingen, og hva som kan forventes på utstillingsdagen.

Spørsmål om alpakkautstillinger kan sendes til utstilling@alpakkaforeningen.no

Før utstillingen

Påmeldingen

Alpakkaforeningen annonserer via epost, nettside og sosiale medier når det åpnes for påmelding og hvordan denne skal gjennomføres.

Alle dyr som meldes på alpakkautstillinger i regi av Den Norske Alpakkaforening må være registrert i det offisielle alpakkaregisteret i Norge – Norsk Alpakkaregister (NAR).

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Veterinærattest

Alle alpakkaene som medbringes utstillingen må ha medbragt en veterinærattest, som ikke er eldre enn 7 dager.

Dette er en enkel undersøkelse av veterinæren, for å unngå at dyrene som medbringes har åpenbare helseproblemer eller sykdom.

Veterinæren gjør en klinisk undersøkelse, og skriver på attesten alpakkaenes navn, øremerke, dato, sted og en bekreftelse på at ingen funn er gjort.

Veterinæren må altså på besøk samme uke som utstillingen, for at attesten skal være gyldig.

Utstyr

Følgende må medbringes av den enkelte utstiller:

 • Underlag til båsen – Anbefaling: Kunstgress til terrasse/tykk filtmatte
 • Vannbøtter, fôrhekk/nett
 • Høy/fôr
 • Vanndunker med kork, for bæring av vann til bås (det er vannkraner på stedet)
 • Spade/brett/greip til å møkke med
 • Søppelsekker til møkk
 • Skoovertrekk/fotposer til bruk på egne sko når i egen bås
 • Grimer og leietau
 • Hvit frakk/legefrakk til hver person som skal i ringen
 • Stoler og bord – det blir mange timer i hallen!
 • Reklamemateriell til egen bås (bannere osv)
 • Vifter og skjøteledning (fordel for dyra)
 • Litt verktøy, avbiter, strips, tape, osv. er lurt å ha!
Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Hvilke dyr?

En alpakkautstilling er en gyllen mulighet til å få avlsverdiene til en alpakka vurdert av en alpakkadommer.

Utstillere tar normalt med seg de alpakkaene de har størst forventninger til, og som vurderes som avlsdyr i eget oppdrett eller som kan selges som avlsdyr til andre gårder.

Man står helt fritt til å ta med de alpakkaene man ønsker vurdert, og i utstillingsreglene er det definert noen kjøreregler for hva som forventes av alpakkaen hva gjelder sunnhet/helse og farger.

Alle alpakkaer som medbringes alpakkautstillingen må være avvent mødrene sine i god tid før utstillingen, være sykdomsfrie og uten synlige helseproblemer.

De må og være godt grimetrente og håndterbare. Man skal gå med alpakkaen inn i ringen foran dommeren, og da er presentasjon viktig. En alpakka som ikke går pent i grime, får ikke dommeren vurdert ganglag, vinkler osv. Du skal presentere tannstilling for dommer, og dommer skal ta mye på alpakkaen under bedømmingen. Hos hingster skal testikler kjennes på.

Husk at både reisen til utstillingen og utstillingsdagen er et stressmoment for dyra. Noen tar lett på det, andre er mer urolige. Det er din jobb å sørge for at alpakkaene som tas med er trygge, godt håndterte, grimetrente og egner seg til situasjonen med mye aktiviteter rundt seg!

Se eget avsnitt om utstillingsregler.

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Reisen

Reisen til utstillingen skjer på hestehenger eller dyrehenger.

Ingen alpakka reiser alene, da de har et meget sterkt flokkinstinkt.  Dersom man har meldt på én alpakka, må det medbringes selskap.

Noen har lang reisevei, men det takler alpakkaene helt fint så lenge de har plass og mat.

I USA, Australia og Canada er det helt vanlig å kjøre bil uten stans i flere dager for å delta på utstilling!

Det er eget lovverk med forskrifter som definerer transport av levende dyr. Dette må naturligvis følges.

Klargjøring av dyr

Man må ikke under noen omstendighet falle for fristelsen å gre, børste eller håndtere fiberen i noe særlig grad før utstillingen.

Det ødelegger strukturen i fiberen og vil sørge for en dårlig plassering!

Man kan fjerne møkk, kongler og slike store gjenstander og kanskje de groveste halmstråa. La alt annet finmateriale være!

Dommerne er flinke til å ignorere slikt, da det handler om miljø. Dommeren vurderer genetiske egenskaper som anatomi og fiberkvalitet, i forhold til avl.

Men, man kan absolutt fort få kommentarer fra dommeren om det er mye bøss i fiberen. For det handler tross alt om fiber-/ullproduksjon, og mye bøss betyr normalt at den delen av fiberen er ubrukelig i spinning og tekstilproduksjon.

Alpakkaene som skal delta på utstilling må være avvente mor (i god tid før utstillingen), godt grimetrente, trente på fremvisning av tenner, og må kunne stå stille en god stund. Det er ikke uvanlig at en stor klasse står stille 20 minutter eller mer, i ringen, mens dommeren vurderer én og én.

Og husk at dommer sjekker testikler hos hingstene, så ikke la det bli første gang noen tar på de edlere deler i ringen! 🙂

Med andre ord – man må jobbe litt med alpakkaene før man ankommer en utstilling!

Ankomstdagen

Litt kaotisk..

Det kan ofte bli litt kaotisk på ankomstdagen!

Rett og slett fordi det er mange dyr og mennesker i bevegelse på lokasjonen!

Da er det viktig at man beholder roen, og ikke stresser med å ta dyrene ut av hengeren.

Parker utenfor lokasjonen, se til at dyra har det bra (gi de vann).

Ta med veterinærattesten til dyra, og gå inn i hallen. Der får dere kontakt med inspeksjonsverten som ser på papirene, og anviser båsen alpakkaene skal oppstalles i.

Rigg båsen, rull ut det sklisikre underlaget de skal gå på (tepper, kungstress, e.l.), fyll vannbøtte, heng opp høy.

Når dere får klarsignal, kan dyrene tas med inn i hallen.

Vær nøye med å følge anviste gangveier, rutevalg og annet som verten har angitt. Vær særlig nøye med instruksjoner gitt som angår smittevern!

Når dyrene er på plass i bås, ta kontakt på ny med inspeksjonsvert og gi beskjed, for da skal fargesjekk gjennomføres.

Om det er tvil om påmeldte fargeklasser skal dette vurderes nå, sammen med inspeksjonsvert – ikke på utstillingsdagen!

Foredrag og sosialt

Ofte arrangeres foredrag og kurs på fredagen etter ankomst.

Dommeren som kommer til Norge besitter mye kunnskap som ikke finnes her, og det gjøres alltid et forsøk på å få dommeren i tale på fredagen. Enten i form av rent foredrag, eller en kursvariant. Dette varierer fra år til år, og annonseres til den enkelte utstilling.

Rett og slett fordi lørdagen er hektisk fra morgen til kveld, og på søndag etter endt utstilling er man sliten og klar for hjemreise..

Dette er en ypperlig tid å bli kjent med hverandre på, både underveis på kurset (dersom det avholdes) eller på hotellet!

Prat sammen!

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Pass av dyr

Alpakkaene har tilsyn 24 timer i døgnet.

Det er utstillers ansvar å sørge for egne dyrs ve og vel så lenge det er aktiviteter i hallen. Det skal til enhver tid være nok høy og vann tilgjengelig, og at båsene til en hver tid holdes rene og fri for møkk. Gjør rent fortløpende!

Om natten er det egne nattevakter som passer på dyra. Nattevakten vil fylle på vannbøtter og se til at det er rolig hos dyra.

Det vil ofte være mulig å betale en liten slant til nattevakt for møkking (anbefales!).

Utstillingsdagen

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

I ringen

This is where the magic happens!

Det kan virke litt overveldende for nye utstillere å gå i ringen, men det er ingen grunn til å bli nervøs – dette er moro!

I ringen har vi en kleskode for handleren (han/hun som går i ringen):

 • Hvit frakk/legefrakk som rekker ca. til knær – Kjøpes f.eks på gymo.no
 • Sorte bukser
 • Mørke sko

Man må og huske å bære startnummeret til det dyret man har med i ringen. Det er fort gjort å glemme å bytte om man hjelper andre eller har flere dyr!

Det er ikke anledning å bære logoer eller annet som kan gi dommeren en idé om hvor dyra kommer i fra. Dette er veldig strengt, og er grunnlag for diskvalifisering!

Dommeren vurderer ganglag i det alpakkaene kommer inn i ringen og stiller seg opp på rekke. Deretter går dommeren bort til hver enkelt og ser på detaljer i anatomi og fiberkvaliteten. Dommeren tar fiberprøver fra alle dyra i ringen, for å sammenligne de. Tenner må fremvises (husk å trene på dette!) og testikler blir undersøkt.

Dommeren er flink til å instruere underveis, og det finnes en ringvert (ekstra person) i ringen som hjelper deg å holde alpakkaen rolig og til å anvise og dirigere.

Vær nøytral, ikke snakk til dommeren – kun svar på direkte spørsmål. Stå rolig med dyra, og ikke gjør noe ut av deg. Dommeren vil ikke sette pris på tull og tøys, dette er en meget seriøs jobb for han/henne.

Følg hele tiden med på dommerens blikk og plassering, sørg for at alpakkaen og du viser dere fra deres aller beste side hver gang dommeren kaster blikket deres vei!

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Utstillingsreglene

Morgenbrief

Normalt begynner dagen i utstillingslokalet tidlig (ca 08) med en brief i fellesskap med alle utstillere, av utstillingsansvarlig og dommer.

Da går man gjennom hvordan utstillingen skal skje, flyt av dyr, hva dommer forventer når dyra kommer inn i ringen med mer.

Denne briefen er helt avgjørende at alle utstillere deltar på, for det er ikke tid for individuell gjennomgang for utstillere i løpet av utstillingsdagen.

Normalt er dette en lang dag, forvent ca. 10 timer i hallen!

Ha tålmodighet, ha med mat og drikke og lag en lounge hos alpakkaene så dere har et sted å sitte ned og hvile beina!

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Premiering

For hver klasse som er i ringen deler dommeren ut 1-6 premie.

Absolutt alle dyr i ringen vil få en muntlig bedømming av dommeren, med individuelle tilbakemeldinger. Følg med på disse!

Første og andrepremie er automatisk med videre i konkurransen om å bli champion og reserve champion.

Utstillingsreglene definerer klasser og premier/championater. Reglene finnes her.

Alle første og andrepremier må tilbake i ringen for å konkurrere om champion og reserve champion i gjeldende klasse. Vær klar!

Etterpå går alle Championatene mot hverandre om å de gjeveste premiene, Supreme Champion (i aldersklasse) og Supreme Farge (i fargeklasse).

I tillegg til dette pleier man å kåre de beste avlshingstene og avlshoppene, basert på avkommene (dyrene som er vist i ringen).

Dersom en avlshingst har et antall avkom som deltar på utstillingen, kan disse vises frem som en gruppe (uavhengig av hvem som eier de) for å representere farens avlsegenskaper.

Det samme gjøres for hopper.

I tillegg finnes det premier for beste utstiller. Den som gjør det best kombinert sett med alle dyra som er med på utstillingen.

Dette er for en alpakkaoppdretter/utstiller kanskje enda viktigere enn de individuelle resultatene på utstillingen!

Foreningen publiserer alle resultater etter endt utstilling.

Flere premier er definert i utstillingsrelgene.

Det sosiale!

Felles middag

På lørdagen pleier foreningen å arrangere en felles middag for alle som ønsker å delta.

Dette er en fin arena å bli kjent med hverandre på, senke skuldrene og prate litt ekstra mye om alpakka!

Ofte vil det være noen taler, og kanskje det og auksjoneres bort hingstesprang – en super måte å kapre god genetikk til en god pris, samtidig som man støtter foreningen!

Bli med!

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Hjemreisen

Den Norske Alpakkaforening - Alpakkautstilling

Hjemover

På reisen hjem er det viktig å huske på at man er sliten!

Bytt på sjåfør, ta pauser underveis.

Vel hjem!

Opprydding

Ettersom alpakkautstillinger arrangeres på dugnad, er det viktig at alle bidrar.

Før man kan reise fra hallen må man som minimum rydde ut av egen bås, det vil si fjerning av møkk og søppel, demontering av gjerder, ledninger, gulvbelegg og alt som er i og på båsen.

De med lengst reisevei kan reise etter dette, mens resten oppfordres til å bistå til å rigge ned resten av lokalet.

Det er med andre ord ikke anledning å reise hjem før utstillingen er ferdig, og utstillingsleder har åpnet for hjemreise. Dette er utrolig viktig, da alle vil hjem, og alle er slitne!

Det er mange meter tepper, tau, stoler, bord og annet som skal pakkes ned etter en utstilling.

Sett av tid til dette!

Takk!

Instruksjonsvideoer

Om du vurderer å delta på alpakkautstilling, ta deg tid til å se disse fire videoene – de forklarer mye!

Disse videoene laget av Alpaca Owners Association (USA) forklarer alt fra hvordan vurdere hvilke dyr som skal med, til hvordan man går i utstillingsringen: