Myndighetskrav

Alpakka er produksjonsdyr og hold av alpakka regnes som næringsrettet og må derfor følge reglene for næringsrettet dyrehold

Blant annet er det krav om at en skal ta et smittevernkurs og ha plan for smittevern. Krav om kurs faller bort om en har utdannelse som agronom.


Dyrehelsekurs

Foreningen har ved hjelp av Animalia fått laget et eget e-læringskurs i dyrehelse for kameldyr. Dette kan du kjøpe hos oss. Pris er 1000 kr for medlemmer og 2000 kr for ikke-medlemmer. Send mail til post@alpakkaforeningen.no og få tilsendt link til innlogging og faktura (oppgi fakturadresse og evt. Annen mailadresse for faktura). Merk mailen med Dyrehelsekurs.

Ved bestått kurs får du er bekreftelse/diplom tilsendt. Kurset tar ca. 1 time og et tips er å bruke Google Chrome som nettleser. Si gjerne i fra om hvordan du opplever kurset!


Annen informasjon

Sjekke også ut denne linken til Mattilsynet. Her er en oversikt over noen av de reglene som gjelder kameldyr. Nytt fra 2022, er at alle nyfødte skal ha to øremerker.
Dette gjelder også for dyr født i 2021 som skal eksporteres.

Les også denne om Saueskabb/Øremidd., endringer om dette kom sommeren 2023.

For import og eksport av dyr til EU/EØS-land se her.


Møtevirksomhet

Vi har periodiske møter med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia. Referat fra disse møtene finner du inne på intraweb. På disse møtene kan vi gi innspill og få råd og veiledning om de lover, forskrifter og anbefalinger som gjelder for kameldyr. Medlemmer kan også sende inn saker via Gnist eller mail om ting dere lurer på i møte med Mattilsynet. Vi har også lav terskel for å ta kontakt med Mattilsynet sentralt om vi lurer på noe.

Ta kontakt om du har spørsmål eller innspill.