Årsmøtet i Den Norske Alpakkaforening vil bli avholdt 11. november klokken 12-15.

Sted er klubbhuset til Kløfta Idrettslag, adresse er Holmsmoen 7, 2040 Kløfta.

Endelig saksliste blir utsendt pr. epost til medlemmer samt lagt ut på nettsidene til foreningen senest én uke før møtet.

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 28. oktober. Send forslag til oss pr epost til .

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister